PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE  
 
  Wszystko zaczyna się od przedszkola 26.05.2019 05:59 (UTC)
   
 
Wszystko zaczyna się od przedszkola
Dlaczego przedszkole jest szansą na lepszy start dziecka w szkole?
Szkoła to nie tylko nauka, ale także funkcjonowanie w warunkach zupełnie różnych od życia w rodzinie: dziecko przebywa w grupie rówieśników, musi stosować się do poleceń nauczyciela, być samodzielne, zdyscyplinowane, radzić sobie z emocjami. Edukacja przedszkolna ułatwia naukę w szkole i jednocześnie sprzyja adaptacji społecznej dzieci: uczy życia poza rodziną, panowania nad sobą, rozwiązywania konfliktów, sztuki kompromisu, samodzielności, przestrzegania zasad, wdraża w obowiązki, oswaja z trudnymi sytuacjami, takimi jak np. przegrywanie. Przedszkole może pomóc w wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci ze środowisk defaworyzowanych, szczególnie jeśli intensywna, ukierunkowana na dziecko edukacja prowadzona jest z zaangażowaniem rodziców i z równoległym wsparciem dla rodziny.
Co daje przedszkole w pierwszej klasie?
Przedszkolak, który zrealizował pełny zakres podstawy programowej, jest przygotowany do nauki czytania, pisania i matematyki, potrafi radzić sobie w sytuacjach życiowych. Szkoła i obowiązujące w niej zasady nie są dla niego szokiem, bo zdążył wdrożyć się w system obowiązków przedszkolnych, zorganizowanych zajęć, współdziałania z rówieśnikami, potrafi podporządkować się poleceniom nauczyciela.
Ile dzieci uczęszcza dzisiaj w Polsce do przedszkola?
Liczba przedszkolaków rośnie, powstają także nowe przedszkola. W roku szkolnym 2009/2010 w Polsce działały 18 263 placówki wychowania przedszkolnego, które przyjęły 780 tys. dzieci – liczba ta obejmuje publiczne i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Według danych MEN od września 2007 r. do września 2009 r. odsetek dzieci w wieku 3-5 lat chodzących do przedszkoli wzrósł z 47,3 proc. do 59,7 proc. Nadal najwięcej dzieci chodzi do przedszkoli w miastach, jednak najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano na wsi, gdzie liczba przedszkolaków wzrosła o 9,9 proc. w porównaniu z rokiem 2008/2009.
Rodzice 4,3 proc. polskich sześciolatków zdecydowali się na zapisanie dzieci do pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2009/2010.
Jakie dzieci mają dziś obowiązek przedszkolny?
 
W roku szkolnym 2011/2012 obowiązek przedszkolny będzie obowiązywał i sześciolatki i pięciolatki.

 
Jakie zmiany w edukacji przedszkolnej zakłada reforma?
Zgodnie z nową podstawą programową, nauczyciele w grupach pięciolatków i sześciolatków muszą  prowadzić udokumentowane obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Z początkiem roku szkolnego przeprowadza się analizę gotowości pięcio- i sześciolatków do podjęcia nauki w szkole, czyli diagnozę przedszkolną, z którą zapoznaje się rodziców. W oparciu o jej wyniki nauczyciel opracowuje, a następnie realizuje indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania rozwoju. Kolejną diagnozę nauczyciel przeprowadza w kwietniu. Jej wyniki jasno pokazują, jak przebiega rozwój dziecka, jakie są jego mocne strony, a nad czym należy jeszcze popracować. Na podstawie tych informacji rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu bądź odroczeniu edukacji szkolnej.
Najwięcej kontrowersji budzi rezygnacja z nauczania w przedszkolu. Jest to decyzja podjęta po dogłębnej analizie skuteczności dotychczasowych metod: od ponad ćwierć wieku w przedszkolach uczy się czytania i przygotowuje się dzieci do nauki pisania, potem w klasie pierwszej nauczyciele ponownie uczą czytania, tym razem w połączeniu z nauką pisania. Mimo że dzieci uczą się dwukrotnie tego samego, nie czytają tak dobrze, jakby można by oczekiwać. Dlatego postanowiono, że naukę czytania trzeba łączyć z nauką pisania. To pozostaje w gestii szkoły, natomiast zadaniem nauczycieli przedszkoli i klas zerowych jest ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania tych umiejętności. Dziecko właściwie przygotowane do czytania rozpoznaje kształty i dźwięki, potrafi je porównać i odtworzyć, wyodrębnia głoski, przelicza je i określa ich kolejność. Dziecko gotowe do nauki pisania jest sprawne manualnie, potrafi kreślić elementy literopodobne na kartce, sprawnie posługuje się ołówkiem, kredką, potrafi powiedzieć, co narysowało, a na jego rysunkach można rozpoznać rzeczywiste przedmioty.
W przedszkolu można uczyć dzieci czytania w ramach autorskiego programu rozszerzającego zalecenia podstawy programowej, nie można jednak zaniedbać ćwiczeń przygotowujących do  czytania i pisania.
Od kiedy obowiązkiem przedszkolnym objęte będę pięciolatki?
Od roku szkolnego 2009/2010 każdy pięciolatek ma prawo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązkowa edukacja przedszkolna obejmie dzieci pięcioletnie w roku 2011/2012.
Od kiedy posłać dziecko do przedszkola?
Obecny program skonstruowany jest tak, że przedszkole przyjmując trzylatka, obejmuje go opieką i edukacją mając w perspektywie idącego do szkoły sześciolatka. Idealnie byłoby, gdyby dziecko rozpoczęło edukację przedszkolną jako trzylatek, bowiem zapewni mu to ciągłość  realizacji kompleksowego programu nauczania i wychowania. W wyjątkowych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Źródło: MEN, autor: Dorota Smoleń
 
  PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copyright: MK
  KONTAKT
Przedszkole nr 5

ul. Broniewskiego 2
05-200 Wołomin

tel. 0 22 776 29 33

www.przedszkole5wolomin.pl.tl
e-bip: http://www.e-bip.pl/start/12999

e-mail: przedszkole5wolomin@op.pl


  Reklama
  Informacje o naszym przedszkolu
Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
  Co ciekawego u nas słychać
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011. Do naszego przedszkola uczęszcza 146 dzieciaków.

Grupy przedszkolne:

Grupa I - Kotki
Grupa II - Krasnoludki
Grupa III - Misie
Grupa IV - Promyczki
Grupa V - Gwaizdeczki

W tym roku realizujemy projekt ekologiczny w ramach programu "Czysty Wołomin" oraz program z zakresu edukacji zdrowotnej - "Mamo, tato - wolę wodę". Nadal w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia metodą "Klucza do uczenia się".
Linki do stron, gdzie zawarta jest szersza informacja na ten temat w zakładce Ciekawe strony. Zapraszamy do lektury.
  Informacje dla rodziców
Opłaty za przedszkole można przelewać na konto. Szczegółowe informacje - u dyrektora przedszkola i w zakładce "opłaty za przedszkole".
Osoby, które nie będą korzystały z tej formy płatności nadal będą mogły wnosić opłaty w przedszkolu.

Składka na ubezpieczenie PZU w roku szkolnym 2010-2011 wynosi 32,00 zł. Kwota ubezpieczenia - 8.000,00 zł, wariant II. Składkę na PZU wnosimy w przedszkolu.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

rytmika, angielski, gimnastyka korekcyjna - po 20,00 zł.
tańce - 15,00 zł
  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
PSYCHOLOG mgr Barbara Wardaszko - poniedziałek, wtorek

LOGOPEDA mgr Renata Sobota - wtorek, czwartek

KATECHEZA Ks. Maciej Radzikowski - środa, piątek

RYTMIKA mgr Ida Sawicka - wtorek, czwartek

ANGIELSKI mgr Renata Sobota - poniedziałek, środa, czwartek

TAŃCE Halina Ołdak - środa, piątek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA mgr Anna Kadrońska - poniedziałek, środa

Szczegółowy rozkład w zakładce "Plan zajęć dodatkowych".
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (39 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=