PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE  
 
  Rok szkolny 2010-2011 26.02.2020 10:02 (UTC)
   
 

Rok szkolny 2010/2011Obecnie do przedszkola uczęszcza 146 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Funkcjonuje u nas pięć grup wiekowych, nad którymi opiekę dydaktyczno - wychowawczą sprawuje 10 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz ksiądz, psycholog i logopeda. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając dzieciom pomocy psychologiczno -pedagogicznej i logopedycznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, współdziała i współpracuje z rodziną dzieci uczęszczających do przedszkola, pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej.
Nasze przedszkole realizuje ideę podmiotowości, nastawianej na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. Opiera się na aktywności wychowanków, rozwijając mocne strony każdego z nich. KsztaĹtuje w dziecku szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Walorem działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola jest pełna otwartość w kontaktach nauczyciele - rodzice. W naszym przedszkolu przez cały rok odbywają się uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości.

W naszej placówce systematycznie odbywają się zajęcia wykraczające poza podstawę programową, prowadzone przez specjalistów:
- zajęcia rytmiczne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia korekcyjno-kompenacyjne,
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajecia taneczne.

Projekty i programy realizowane w naszym przedszkolu:

- Czysty Wołomin
- Kubusiowi przyjaciele natury
- Mamo, tato - wolę wodę
- Klucz do uczenia się

Prawa dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa, wynikajace z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
- szacunku dla wszystkich jego potrzeb i podmiotowego traktowania;
- ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną;
- poszanowanie godności;
- opieki i ochrony;
- akceptacji jego osoby.

 
 
  PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copyright: MK
  KONTAKT
Przedszkole nr 5

ul. Broniewskiego 2
05-200 Wołomin

tel. 0 22 776 29 33

www.przedszkole5wolomin.pl.tl
e-bip: http://www.e-bip.pl/start/12999

e-mail: przedszkole5wolomin@op.pl


  Reklama
  Informacje o naszym przedszkolu
Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
  Co ciekawego u nas słychać
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011. Do naszego przedszkola uczęszcza 146 dzieciaków.

Grupy przedszkolne:

Grupa I - Kotki
Grupa II - Krasnoludki
Grupa III - Misie
Grupa IV - Promyczki
Grupa V - Gwaizdeczki

W tym roku realizujemy projekt ekologiczny w ramach programu "Czysty Wołomin" oraz program z zakresu edukacji zdrowotnej - "Mamo, tato - wolę wodę". Nadal w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia metodą "Klucza do uczenia się".
Linki do stron, gdzie zawarta jest szersza informacja na ten temat w zakładce Ciekawe strony. Zapraszamy do lektury.
  Informacje dla rodziców
Opłaty za przedszkole można przelewać na konto. Szczegółowe informacje - u dyrektora przedszkola i w zakładce "opłaty za przedszkole".
Osoby, które nie będą korzystały z tej formy płatności nadal będą mogły wnosić opłaty w przedszkolu.

Składka na ubezpieczenie PZU w roku szkolnym 2010-2011 wynosi 32,00 zł. Kwota ubezpieczenia - 8.000,00 zł, wariant II. Składkę na PZU wnosimy w przedszkolu.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

rytmika, angielski, gimnastyka korekcyjna - po 20,00 zł.
tańce - 15,00 zł
  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
PSYCHOLOG mgr Barbara Wardaszko - poniedziałek, wtorek

LOGOPEDA mgr Renata Sobota - wtorek, czwartek

KATECHEZA Ks. Maciej Radzikowski - środa, piątek

RYTMIKA mgr Ida Sawicka - wtorek, czwartek

ANGIELSKI mgr Renata Sobota - poniedziałek, środa, czwartek

TAŃCE Halina Ołdak - środa, piątek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA mgr Anna Kadrońska - poniedziałek, środa

Szczegółowy rozkład w zakładce "Plan zajęć dodatkowych".
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (20 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=