PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE  
 
  Koncepcja pracy przedszkola 11.07.2020 05:26 (UTC)
   
 
 „...jeżeli chcecie, aby świat dobrze wyglądał,
 zacznijcie od wychowania dzieci ...”
 Jan Paweł
 
 
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU
 
 
1.     Dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
2.    Stymulacja językowa i wczesne wprowadzanie dziecka w świat pisma
3.    Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
4.    Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi
5.    Uzupełnianie i wymiana starej bazy materialno - dydaktycznej
6.    Promocja placówki w środowisku lokalnym
7.    Stworzenie strony internetowej przedszkola
8.    Rozszerzanie współpracy z Rodzicami
9.    Efektywna współpraca z Radą Rodziców
10. Racjonalne zarządzanie zasobami finansowymi
11.   Dobra organizacja pracy, planowanie działań, sprawne zarządzanie
12. Systematyczne podejmowanie działań służących rozwojowi przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W WOŁOMINIE
3.    Dbamy, aby każde dziecko zdobyło wszelkie umiejętności, przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.
4.    Dbamy o rozwój intelektualny dzieci, poprzez prowadzenie ciekawych i różnorodnych zajęć.
5.    Realizujemy zadania z „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dziecko zdobywa u nas wiedzę na temat otaczającego go świata, zjawisk przyrody, profilaktyki zdrowotnej, ekologii.
6.    Umiejętności językowe dzieci i umiejętność porozumiewania się z otoczeniem są dla nas priorytetowe, gdyż stanowią fundament dla wielu innych umiejętności.
7.    Zapewniamy opiekę i pomoc specjalistów: logopedy i psychologa. Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.
8.    Kadra przedszkola cały czas doskonali kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych potrzeb oczekiwań dzieci i rodziców.
9.    Pracownicy przedszkola systematycznie dokonują ewaluacji swojej pracy i wyciągają z niej konstruktywne wnioski, które wcielają w życie.
10. W pełni wykorzystujemy bazę, którą dysponujemy, co pozwala urzeczywistniać nasze dążenia i indywidualne podejście do każdego dziecka.
11.   Wspomagamy rodziców w wychowaniu dzieci, organizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych, adresowane do rodziców i nauczycieli.
12. Rodzice są dla nas najważniejszymi partnerami, efektywna współpraca z nimi ma dla nas ogromne znaczenie, dokładamy wszelkich starań, aby przedszkole było dla dzieci drugim domem.
13. Współpracujemy z różnymi instytucjami lokalnego środowiska.
 
14. Promujemy naszą placówkę w środowisku poprzez publikacje w prasie, poprzez organizowanie wybranych działań na rzecz społeczności lokalnej
 
 

MODEL ABSOLWENTA, JAKI PRAGNIEMY UKSZTAŁTOWAĆ 

 
 Absolwent naszego przedszkola:
-     Umie nawiązywać kontakt z innymi osobami,
-     Posiada pozytywny obraz własnego „ja,
-     Potrafi nazywać i identyfikować stany emocjonalne, umie radzić sobie ze swoimi emocjami, kontroluje swoje zachowania,
-      Zna podstawowe normy współżycia społecznego,
-      Umie oceniać i wartościować zachowania własne i innych,
-      Umie współpracować z innymi dziećmi,
-      Umie dokonywać prawidłowych wyborów i zdaje sobie sprawę z konsekwencji,
-      Zainteresowany jest nauką i osiągnął dojrzałość szkolną,
-      Zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa,
-      Dba o zdrowie własne i innych,
-      Dba o środowisko naturalne,
-     Posiada bogaty zasób wiadomości na bliskie mu tematy, dotyczące rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej jak i technicznej.
  MISJA  PLACÓWKI

Misją naszego przedszkola jest podjęcie takich działań, aby każdemu dziecku stworzyć odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, w miarę jego indywidualnych potrzeb, w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
Przedszkole jest placówką, w której każde dziecko ma zapewnione podstawowe potrzeby:
  • Poczucie bezpieczeństwa - rozumiane jako bezpieczeństwo emocjonalne, komfort psychiczny, poczucie więzi z osobami dorosłymi, wynikające z ufności, że dorośli reagują autentycznie, z zaangażowaniem, szczerze.
  • Poczucie własnej wartości - które kształtuje się w odpowiedzi na działania ważnych dla dziecka osób dorosłych, rodziny, bez względu na to, czy dziecko pochodzi z zamożnego, czy ubogiego środowiska.
  • Poczucie, że warto żyć, że życie ma sens, jest ciekawe i prawdziwe - pomoc dzieciom w lepszym, pełniejszym zrozumieniu ich własnego świata, dostarczania dzieciom takich doświadczeń, które pomogą im w zrozumieniu ich własnych przeżyć.
  • Traktowanie z szacunkiem, liczenie się z odczuciami, pragnieniami i pomysłami z wyraźnym autorytetem dorosłych i wyznaczeniem nieprzekraczalnych granic, gdyż dzieci potrzebują autorytetu dorosłych, którzy okazują im ciepło, wsparcie i zachętę. Okazywanie szacunku dla intymności, pozwalanie dzieciom dokonywania wyborów, umożliwianie własnej aktywności – to podstawowe i bardzo proste potrzeby
  • Dobre wzorce osobowe - dzieci potrzebują kontaktu z dorosłymi, którzy nie wahają się jasno określić jak warto postępować, co warto wiedzieć, o co zabiegać.
Dbamy o to, aby oferta zajęć, jaką proponujemy, w pełni rozwijała dziecko. Stwarzamy dzieciom możliwość współpracy między sobą, przeznaczamy też czas na własną aktywność i możliwość decydowania z kim i w co się bawić. Każde dziecko ma możliwość osiągania sukcesów na miarę swoich potencjalnych możliwości.
W swoim działaniu przedszkole nasze wspiera rodziców w wychowaniu dziecka i podejmuje z nimi współpracę w szerokim zakresie, gdyż rodzice są dla nas współpartnerami w edukacji i osobami najważniejszymi dla dziecka.
 
 
Koncepcja zatwierdzona przez Radę pedagogiczną dnia 28.06.2010, uzgodniona z przedstawicielami Rady Rodziców.


 
 
  PRZEDSZKOLE NR 5 W WOŁOMINIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copyright: MK
  KONTAKT
Przedszkole nr 5

ul. Broniewskiego 2
05-200 Wołomin

tel. 0 22 776 29 33

www.przedszkole5wolomin.pl.tl
e-bip: http://www.e-bip.pl/start/12999

e-mail: przedszkole5wolomin@op.pl


  Reklama
  Informacje o naszym przedszkolu
Przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00
  Co ciekawego u nas słychać
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011. Do naszego przedszkola uczęszcza 146 dzieciaków.

Grupy przedszkolne:

Grupa I - Kotki
Grupa II - Krasnoludki
Grupa III - Misie
Grupa IV - Promyczki
Grupa V - Gwaizdeczki

W tym roku realizujemy projekt ekologiczny w ramach programu "Czysty Wołomin" oraz program z zakresu edukacji zdrowotnej - "Mamo, tato - wolę wodę". Nadal w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia metodą "Klucza do uczenia się".
Linki do stron, gdzie zawarta jest szersza informacja na ten temat w zakładce Ciekawe strony. Zapraszamy do lektury.
  Informacje dla rodziców
Opłaty za przedszkole można przelewać na konto. Szczegółowe informacje - u dyrektora przedszkola i w zakładce "opłaty za przedszkole".
Osoby, które nie będą korzystały z tej formy płatności nadal będą mogły wnosić opłaty w przedszkolu.

Składka na ubezpieczenie PZU w roku szkolnym 2010-2011 wynosi 32,00 zł. Kwota ubezpieczenia - 8.000,00 zł, wariant II. Składkę na PZU wnosimy w przedszkolu.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

rytmika, angielski, gimnastyka korekcyjna - po 20,00 zł.
tańce - 15,00 zł
  Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
PSYCHOLOG mgr Barbara Wardaszko - poniedziałek, wtorek

LOGOPEDA mgr Renata Sobota - wtorek, czwartek

KATECHEZA Ks. Maciej Radzikowski - środa, piątek

RYTMIKA mgr Ida Sawicka - wtorek, czwartek

ANGIELSKI mgr Renata Sobota - poniedziałek, środa, czwartek

TAŃCE Halina Ołdak - środa, piątek

GIMNASTYKA KOREKCYJNA mgr Anna Kadrońska - poniedziałek, środa

Szczegółowy rozkład w zakładce "Plan zajęć dodatkowych".
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=