ZAPRASZAMY NA SPACER PO NASZYM PRZEDSZKOLUWEJŚCIE

Link do nowej strony przedszkola:

www.p5wolomin.pl